top of page

מיכל הראלי

 

מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי. M.A. בעבודה סוציאלית קלינית אוניברסיטת חיפה.
במרכז אלומה עוסקת בטיפול אינדיוידואלי, זוגי ומשפחתי.

 

 

 

bottom of page