top of page

כרמית חפר

 

M.S.W מטפלת ומדריכה משפחתית וזוגית מוסמכת מטעם האגודה לטיפול במשפחה ובנישואין ולחינוך בחיי המשפחה. כמו כן מטפלת ומדריכה מוסמכת בCBT. בוגרת התכנית לפסיכותרפיה התנהגותית וקוגניטיבית. מרצה ומדריכה בבית הספר המרכזי לעובדים סוציאלים בשירותים החברתיים במשרד הרווחה,באש"ל ובמסגרות ציבוריות ופרטיות. בעיריית ת"א מרכזת נושאי טיפול והדרכה בתחומי נכויות וזקנה. עובדת בטיפול פרטני,זוגי ובהדרכת עובדים.

bottom of page