top of page

ליווי טיפולי-משפטי מקצועי לצעיר/ה רווקים שאינם בזוגיות ומעוניינים בהורות יחידה או משותפת

קיים הבדל מהותי בין בעיות ואתגרים בתחום הזוגיות לבין התמודדויות עם הורות יחידה או משותפת.
במצבים אלה ההחלטה/בחירה להיות הורה יחיד או בשיתוף אינה עולה בקנה אחד עם הבחירה להיות בזוגיות.
הורות יחידה או משותפת מחייבת בסיס של היכרות עם העצמי, כוחות,משאבים ונקודות תורפה שישפיעו על איכות החיים של ההורה היחיד. גם בהורות משותפת ללא קשר זוגי-רומנטי נדרש אמון ושתוף פעולה בין שני אנשים, המבקשים לקשור את חייהם בילד משותף.
המשמעות הרגשית של מהלך כזה הנה רחבה ויש חשיבות להיכרות תוך אישית ובניית תשתית לפני שמביאים ילד לבד או במשותף.
באלומה ניתן לשלב בין הליווי הפסיכולוגי- דיאדי לשני השותפים לבין ליווי אישי לכל אחד מהם, תוך תמיכה של מגשרת (עו"ד)
של אלומה בבניית ההסכם החוזי.

bottom of page