טיפול משפחתי

טיפול במשפחות חד הוריות
התמודדות המשפחה עם
ילד חריג