top of page

קשה בנישואין - יעוץ אישי

לא פעם אחד מבני הזוג מרגיש שקשה לו בתוך הקשר הזוגי,ואין לכך סיבה הנראת לעין. במצבים אלה נדרש בירור אישי לגבי שינויים בתפיסה האישית, בקריירה האישית,בחוויה הרגשית האישית והשפעתה על מהות היחסים, המפגש בין האישי לבין הזוגי הינו מפגש עדין ורגיש וחשוב לא לתת לאי נוחות ולקושי האישי להפוך למריבות וויכוחים בתוך המערכת הזוגית. במצבים אלה, טיפול אישי יכול לסייע בהבנה של מקורות הקושי, לצמצם השלכות על בן הזוג ולמנוע שבר בקשר הזוגי. חשוב שטיפול יעשה על ידי איש מקצוע שמוסמך ומומחה בשני עולמות התוכן- הטיפול האישי והטיפול הזוגי, על מנת לשמור שטיפול אישי, הבנות ובירורים תוך אישיים והתפתחות אישית לא יפגעו במישרין במערכת הזוגית.

bottom of page