top of page

התמודדות עם פיטורין ואבטלה

כשאחד מבני המשפחה מפוטר או נאלץ לעזוב את מקום עבודתו מסיבה אחרת, הביטחון הכלכלי נפגע אך לא רק הוא. הפיטורין מערערים את הדימוי העצמי של האדם החווה את הפיטורין, וכן משפיעים גם על בן/בת הזוג, המערכת הזוגית והילדים.

הקרבה הרגשית בין בני הזוג מהווה משאב להתמודדות ומקור לחסינות אך גם גורם הנפגע ביותר תחת לחץ, כאשר כל אחד מבני הזוג מתמודד עם המצוקה בדרך אחרת. על כן, אבטלה לעיתים נקשרת עם עליה במתח בין בני הזוג, ירידה בתפקוד ההורי ועלולה אף להביא למשבר קשה שיסתיים בפרידה.
במסגרת מרכז אלומה אנו מאפשרים לבני הזוג להתמודד עם המשבר שפוקד אותם ולראותו כהזדמנות לגדילה ולהתפתחות הן במישור האישי והן הזוגי והמשפחתי.
ניתן אף לקבל במסגרת המרכז אימון שמטרתו לחזק את האדם לקראת מציאת עבודה חדשה.

bottom of page