top of page

טיפול במשפחות חד הוריות

משפחה חד הורית הינה כל משפחה אשר בראשה עומד הורה בודד (אלמן/אלמנה, גרוש/גרושה, משפחות פרודות ועגונות), ונכללת בהגדרת חוק משפחות חד הוריות (התשנ"ב - 1992).לאור הידע שנצבר עד כה במחקר ובשדה,ניתן לראות כי לצד הצלחת המבנה החד הורי לספק ביטחון ואינטימיות,ישנם גורמי סיכון להיווצרות קשיים אצל הילד/ים,כמו גם אצל ההורה.רגישות ומודעות יכולים לסייע למשפחות אלה.

 

bottom of page