top of page

מה מיוחד באימון?

תפיסת האדם- המתאמן הוא אדם יצירתי, בעל משאבים ושלם. למתאמן יש ידע, תשובות וכוח למצוא תשובות.

 

תהליך- אימון הוא תהליך התפתחותי של למידה ושינוי, מאפשר התפתחות הנוכחות העצמית של המתאמן.

 

ממוקד מטרה- אימון מכוון להשגת תוצאות. האימון עוזר להביע חלומות ושאיפות ולהבהיר יעדים כדי להשיג מטרות. מתמקד במעבר ממצב מצוי למצב רצוי.

 

קשר בין אישי- מבוסס על קשר של ברית בין שווים בין מאמן למתאמן המאפשר ליווי, חיזוק ומדגיש העצמה וכוחות. היחסים מעוצבים כך שיהיו עוצמתיים ויענו על הצרכים של המתאמן.

 

האג'נדה היא של המתאמן- היחסים מתמקדים בתוצאות שהמתאמן רוצה, ובמה שהוא בוחר להתמקד בדיאלוג.

 

למידה ופעולה- האימון נותן כלים לפעולה וללמידה שיובילו לתוצאות הרצויות. תובנות הלמידה מביאות לשינוי. למידה נכונה מאפשרת יישום ופעולה.

 

הגשמה- באימון חושפים את הערכים החשובים ביותר למתאמן, בונים את התהליך להגשמה.

 

איזון- אימון מתמקד במכלול החיים כדי ליצור חיים מלאים, מאוזנים, יעילים ומספקים. ההנחה היא שעבודה בתחום אחד תשפיע באופן טבעי על שאר התחומים.

 

מחויבות- האימון עוסק רק באותם תחומים אליהם המתאמן מתחבר ורוצה להתחייב.

 

אינטנסיביות- האימון הוא אינטנסיבי וחלק עיקרי בעבודה מתבצע במשימות שהמתאמן לוקח על עצמו לבצע בזמן שבין המפגשים.

 

מוגבל בזמן- האימון הוא תהליך ממוקד ואינטנסיבי, מוגבל ל 12 עד 15 מפגשים.

bottom of page