top of page

טיפול הורה -ילד בגיל הרך

טיפול דיאדי הינו טיפול לילדים צעירים או לילדים בגיל הרך. טיפול זה מתבצע במסגרת של מפגשים בנוכחות הילד, ההורה ואיש המקצוע. הדיאדי הינו שיטת טיפול הטובה למגוון בעיות התנהגות ובעיות רגשיות המופיעות אצל ילדים. (לדוגמא, בעיות התנהגות, התפרצויות זעם, קשיי ויסות, בעיות שינה או אכילה ועוד). הטיפול הדיאדי גורס כי יחסים חיוביים של הילד עם הוריו הינם הבסיס לתפקוד ולהתפתחות רגשית תקינה, ולביסוס תפיסה והערכה עצמית חיובית. קשר לקוי בין הילד להוריו (או לאחד מההורים) יתבטא בבעיות התנהגותיות ורגשיות שונות, אשר יכולים לבוא לכדי פתרון כאשר ישתנו היחסים בדיאדת (צמד) ההורה-ילד. קשיים ביחסים בין ההורה לילדו עשויים לנבוע מגורמים שונים הקשורים הן להורה והן לילד. פעמים רבות, נובעים הקשיים מתפיסות וציפיות לא ריאליות של ההורה מעצמו או מהילד, הנובעים מניסיון החיים שלו עצמו. כמו כן, אינטראקציה בין מאפייניו הייחודיים של הילד לבין ציפיות המסוימות של ההורה, עשויה להוות מקור להתנגשות. למשל, ילד בעל מזג קשה עלול לגרום להורה לחוש חסר אונים וחסר ערך. הורה זה עלול להתקשות להפגין סבלנות וסובלנות לקשייו של הילד ויחווה כשלל הורי. מחקרים מראים שטיפול דיאדי בגיל הרך, מצליח לפתח בהורה כישורים רחבים יותר להתמודדות עם קשיי הילד,תוך חיזוק הקשר הבינאישיעם ילדו. שילוב זה הינו המפתח להתפתחות טובה והתמודדות בריאה לאורך משימות החיים. במרכז אלומה עובדים אנשי צוות המומחים בתחום הטיפול הדיאדי בגיל הרך בהובלתה של ד"ר חנה צור.

 

bottom of page