top of page

חולי והשפעתו על הזוגיות וחיי המשפחה

כאשר מאובחן חולי אצל אחד מבני המשפחה, ההתארגנות של בני המשפחה דורשת התמודדות לטווח קצר או לטווח ארוך עם שינויים במערכת הזוגית והמשפחתית. תקופת המחלה מהווה שעת מבחן לדפוסי התנהגות שנבנו במהלך השנים. לעיתים יש למשפחה כוחות להתמודד אל מול האתגרים היומיומיים, ולעיתים קיים קושי בהתמודדות בתוך המשבר. חשוב מאוד בתקופה זו להגיע לטיפול פרטני, זוגי או משפחתי על מנת לברר ולתאם ציפיות , לתת תמיכה לאלו שמטפלים בחולה, לבנות יחד אסטרטגיה שיכולה לשמור על האנרגיות הנדרשות מכל בני המשפחה, ולבנות תשתית של תקשורת ועזרה הדדית בין בני הזוג או בני המשפחה. תקופת המחלה מביאה עימה משמעויות חדשות לחולה ולבני משפחתו, היא בעיקר נותנת כיוונים חדשים של הסתכלות על החיים, ולכן חשוב שכל מי שמעורב יהיה מודע לשינויים המתרחשים באופן אישי ובאופן המשפחתי.

 

bottom of page