top of page

התמודדות המשפחה עם ילד חריג

אין הורים המוכנים מראש להיות הורים לילד חריג, ההכרה כי זהו התפקיד שנועד להם, נוחתת עליהם כמהלומה מכאיבה. נוצר מצב לחץ שאי אפשר לברוח ממנו, המחייב את המשפחה לא רק להתארגן מחדש, אלא לבנות זהות חדשה. הגורמים המשפיעים על עיצוב הזהות המשפחתית קשורים בעברה של המשפחה, ביחסי הגומלין בתוכה, במצב הכלכלי, בעמדת הסביבה, בחומרת הנכות ובחומרת הדרישות הנובעות מצרכיו של הילד החריג. גילוי החריגות מגיע תמיד בהפתעה. גם אזהרה מוקדמת בזמן ההריון, שקיימת סבירות להופעת פגם כלשהו אצל התינוק, אין בכוחה למנוע את הזעזוע ואת המשבר. ילד חריג כגורם למשבר במשפחה לידת ילד בעל נכות התפתחותית מוגדרת במושגים של משבר. קיימים שלושה סוגי משבר עיקריים: משבר השינוי- נובע מהתמורה הפתאומית של ההורים את עצמם. הציפיות הלגיטימיות של ההורה שילדו יהיה מושלם מתנפצות. הורים -ילדים ומה שבניהםכהורים עולות לנו שאלות רבות, כגון כיצד להתמודד עם מריבות בין אחים, כיצד להשכיב את הילדה לשון, כיצד להתמודד עם פחדים וחרדות של ילדים, כיצד להתמודד עם סירובו של הבן להיכנס למקלחת ומה עושים כאשר הילדה בגיל ההתבגרות מסרבת לחזור הביתה בשעה שנקבעה. התא המשפחתי הוא אחת המסגרות המשמעותיות ביותר הן בחיי הילד והן בחיי האדם הבוגר. ככזו, עשויה המשפחה להיות משאב מרכזי להתמודדות עם קשיים אך גם מקור לקונפליקטים, תסכולים ואכזבות. משפחות נאלצות להתמודד עם מטלות מורכבות הנוגעות הן להתמודדות עם נסיבות חיצוניות והן לגורמים פנימיים: קשיים כלכליים, מחלות ואבדן או שינויים בחייו של אחד מבני המשפחה משפיעים על התא המשפחתי כולו. כמו כן, דפוסי תקשורת והתנהגות בעייתיים, קונפליקטים וקשיים בין אישיים עשויים לפגוע הן בתפקוד התא המשפחתי והן בתפקודו של כל אחד מבני המשפחה.

 

bottom of page