top of page

גישור לגירושין

זוגות רבים נקלעים למשבר קשה ביחסיהם. יש סיבות רבות לכך ביניהן לחצים כלכליים, מתחים סביב משפחות מוצא, פערים שמחריפים, בגידות, אלימות וכו'. אם אתם בין זוגות אלו, המשבר יכול להוות עבורכם הזדמנות לשינוי, צמיחה ושיקום אך גם להביא לפרידה וגירושין. במידה ובחרתם להיפרד, הדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות הליך הגישור לגירושין. גישור (בלועזית: Mediation), מאפשר לבני זוג אשר החליטו כי ברצונם להיפרד, לעשות זאת מחוץ לכותלי בית המשפט או בית הדין הרבני. במהלך הגישור, נוטלים שני בני הזוג את האחריות הבלעדית להסכם אשר יאגד את זכויותיהם וחובותיהם העתידיים, הן האחד כלפי השני והן כלפי ילדיהם המשותפים. המונח "גישור" עשוי להטעות מטיבו וישנם המבלבלים מוסד זה עם טיפול זוגי. על כן יודגש, אל הגישור מגיעים רק כאשר גמלה ההחלטה הסופית להיפרד ואין בני הזוג עוד מעוניינים לנסות ולשקם את מערכת היחסים ביניהם.

bottom of page