top of page

זוגיות ואנשים עם מוגבלויות

האהבה וזוגיות הם משאת נפש וצורך של כל בני אנוש. זוגיות אצל אנשים עם מוגבלויות מלווה בסטיגמות ומיתוסים מצד החברה ובקשיים אובקטייבים איתם הם ובני משפחתם מתמודדים.יחד עם זאת המציאות וגם המחקרים מוכיחים כי להדרכה, תמיכה וליווי חשיבות רבה בהצלחת הזוגיות וכי למשפחה תפקיד מרכזי בחיי בני הזוג. קיימת חשיבות להכנת הזוג לחיים המשותפים, הכנה הכוללת יכולת של בני הזוג לקבל את מגבלותם ואת מגבלות בני זוגם, לדעת ולהכיר במרחב האישי והזוגי, והתייחסות לקשר האינטימי והמיני. הדרכה למשפחה היא חלק מתהליך ההכנה הנותן מקום והתיחסות לגבולות בקשר בין ההורים לזוג הצעיר, כיצד לאפשר לזוג פרטיות ויכולת לפתח נפרדות וכן לדעת כיצד ובאיזה אופן יש להתערב, להדריך ולעזור. באלומה מגוון של מטפלים המעניקים טיפול לפרטים, זוגות ומשפחות של אנשים עם מוגבלויות המתמודדים עם סוגיית הקשר הזוגי. אנשים עם מוגבלויות נהנים מקשר זוגי ובעלי יכולת לעמוד בדרישות ובציפיות שקשר זוגי טומן בחובו. הזוגיות מהווה נדבך נוסף בהשתלבותם בחברה, מוכיחה תפקוד נורמטיבי ויכולת לפעול באופן עצמאי ולקבל אחריות על עצמם.

 

bottom of page